Privacy wetgeving

  Deze privacyverklaring geldt voor de website: http://www.alcosecurity.be en aanverwante domeinen.

   

  Uitgebaat door: Alco Systems, Hasseltweg 152, 3600 Genk, BE0860.045.748. 

   

  Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. Alco Systems houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.

   

  1. Verwerking van persoonsgegevens

   

  Uw persoonsgegevens worden door Alco Systems verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, opmaken offertes, plaatsen van bestellingen, versturen van infobrieven, facturatie. Alco Systems streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang.

   

  2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

   

  Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier en/of het gratis offerte-aanvraagformulier. 

   

  3. Verstrekking aan derden

   

  De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn binnen het kader van de bestaande samenwerking of met het oog op een nakende samenwerking.

   

  Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden.

   

  Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

   

  Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

   

  4. Bewaarperiode

   

  Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 

   

  Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  

   

  5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 

   

  U heeft ten allen tijde recht:

  • op het inzage krijgen in uw persoonsgegevens
  • op correctie van uw persoonsgegevens
  • op vergetelheid van uw persoonsgegevens
  • op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
  • op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

   

  Dit kan u zelfstandig doen via een link die zich onderaan de contactpagina en onder elk ander in te vullen formulier bevindt. Daar dient u uw mailadres te bevestigen. Naar dit persoonlijk e-mailadres wordt automatisch een link gestuurd. Via deze link kan u uw persoonlijke gegevens raadplegen en/of aanpassen en/of verwijderen. http://www.alcosecurity.be/gdpr/.

   

  6. Cookies

   

  Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

   

  U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

   

  7. Klachten

   

  Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds telefonisch bereiken op +32 11 37 34 46 of via mail op info@alcosystems.be. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.  

   

   

  8. Wijzigingen

   

  Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 07/08/2018).